MTS SYSTEMS consulting

Služby záujemcom a uchádzačom o verejne obstarávania

Naše Služby

Poskytujeme rozsiahle kvalitne poradenské služby vo verejnom obstarávaní

Svojim klientom z radov záujemcov, resp. uchádzačov o verejné zákazky a zákazky poskytujeme komplexné služby od monitoringu vyhlásených súťaží relevantných k predmetu ich podnikania, cez komplexné riadenie prípravy ponúk až po analýzu slovenských právnych predpisov a právnych predpisov Európskej únie upravujúcich oblasť verejného obstarávania.

Náš cieľ

Ak hľadáte najlepšie riešenie, spoľahnite sa na naše poradenstvo. Budeme vás krok za krokom viesť k úspechu, stačí len vedieť, čo chcete dosiahnuť.

analýza relevantných trhov a odporúčania zohľadňujúce klientove špecifiká

V súvislosti s verejným obstarávaním sme schopní našim klientom poskytnúť komplexnú analýzu predmetu verejného obstarávania.

Služby

Čo pre vás môžeme urobiť?

Svojim klientom z radov uchádzačov  o verejné zákazky poskytujeme ajnasledovné služby:
  • Vypracovanie otázok k vyhláseným postupom, vypracovanie žiadostí o nápravu, námietok a stanovísk k nim.
Komplexné riadenie prípravy ponúk, príprava jednotlivých častí ponuky, pripomienkovanie znenia jednotlivých častí ponuky generovaných klientom.
  • Monitoring vyhlásených súťaží a ich výsledkov v európskom a národnom vestníku, vypracovanie analýz, rozborov a odporúčaní na tieto analýzy.
  • Poradenstvo pri výbere subdodávateľov, členov konzorcia, vrátane podpory pri uzatvorení zmluvy s takýmito zmluvnými partnermi.

kontaktujte nás

MTS Systems s.r.o.

Račianska 1530/101

Bratislava 831 02

info@tendruj.sk